طاهر یارویسی

طاهر یارویسی

طاهر یارویسی ؛

طاهر یارویسی (زاده ۱۳۱۹، در شهر گهواره در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، نوازنده، استاد نواختن و سازنده تنبور است.

طاهر یارویسی نواختن تنبور را از سن ده سالگی شروع کرد و از همان سنین اولیه مشغول فراگیری آواهای مقامی این ساز نزد استاد چنگیز فرمانی شد. اولین و تأثیر گذارترین استاد او، سید ولی حسینی است که از نوادر نوازندگان عصر خود بود.

استاد بیرخان (لالوبیرخان )از اساتید بنام منطقه زرده (دالاهو) نیز از جمله استادان وی بوده‌است.

یارویسی زندگی خود را وقف خوانندگی و نوازندگی مقام‌های تنبور کرده و امروز از مهم‌ترین مراجع موسیقی مقامی تنبور محسوب می‌شود.

طاهر یارویسی ؛

طاهر یارویسی (زاده ۱۳۱۹، در شهر گهواره در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، نوازنده، استاد نواختن و سازنده تنبور است.

طاهر یارویسی نواختن تنبور را از سن ده سالگی شروع کرد و از همان سنین اولیه مشغول فراگیری آواهای مقامی این ساز نزد استاد چنگیز فرمانی شد. اولین و تأثیر گذارترین استاد او، سید ولی حسینی است که از نوادر نوازندگان عصر خود بود.

استاد بیرخان (لالوبیرخان )از اساتید بنام منطقه زرده (دالاهو) نیز از جمله استادان وی بوده‌است.

یارویسی زندگی خود را وقف خوانندگی و نوازندگی مقام‌های تنبور کرده و امروز از مهم‌ترین مراجع موسیقی مقامی تنبور محسوب می‌شود.