عبدالرحیم کرمی

عبدالرحیم کرمی

عبدالرحیم کرمی

عبدالرحیم کرمی  ؛ شروه‌خوان و نوحه‌خوان بوشهری است که نزدیک به سه دهه سابقه‌ی خوانندگی دارد. کرمی که سال‌های آخر زندگیِ بخشو (جهانبخش کُردی‌زاده) را به یاد دارد به شیوه‌ی بخشو در اجرای شروه علاقه‌مند و پایبند است.

عبدالرحیم کرمی سال‌های متمادی نوحه‌خوان مسجد خرمایی‌ها (با حدود دو قرن قدمت) بوده است امروز یکی از چهره‌های شاخص موسیقی آوازی بوشهر محسوب می‌شود.

کرمی علاوه بر شروه خوانی بوشهری، در خواندن نمونه‌های مختلف موسیقی مذهبی بوشهر اعم از؛ نوحه، چاووشی، بیت، مصیبت، نوحۀ حضرت قاسم، جنگنامه، مداحی و … تسلط خاص دارد.

عبدالرحیم کرمی

عبدالرحیم کرمی  ؛ شروه‌خوان و نوحه‌خوان بوشهری است که نزدیک به سه دهه سابقه‌ی خوانندگی دارد. کرمی که سال‌های آخر زندگیِ بخشو (جهانبخش کُردی‌زاده) را به یاد دارد به شیوه‌ی بخشو در اجرای شروه علاقه‌مند و پایبند است.

عبدالرحیم کرمی سال‌های متمادی نوحه‌خوان مسجد خرمایی‌ها (با حدود دو قرن قدمت) بوده است امروز یکی از چهره‌های شاخص موسیقی آوازی بوشهر محسوب می‌شود.