علی آبچوری

علی آبچوری

علی آبچوری ؛

علی‌خان یزدانی (زاده ۱۳۱۰ ابچور – درگذشته ۲۸ دی ۱۳۸۹) معروف به علی آبچوری نوازنده قوشمه بود.

علی آبچوری در روستای ابچور، از توابع بجنورد در استان خراسان‌شمالی متولد شد. از ده سالگی بدون داشتن استادی نواختن قوشمه را فراگرفت.

علی آبچوری تاکنون نیز یکی از بهترین نوازندگان این ساز است و تا پیش از مرگ حسین ببی (یکی از دایره نوازان) با وی نزدیک به پنجاه سال کار هنری داشتند.

علی آبچوری ؛

علی‌خان یزدانی (زاده ۱۳۱۰ ابچور – درگذشته ۲۸ دی ۱۳۸۹) معروف به علی آبچوری نوازنده قوشمه بود.

علی آبچوری در روستای ابچور، از توابع بجنورد در استان خراسان‌شمالی متولد شد. از ده سالگی بدون داشتن استادی نواختن قوشمه را فراگرفت.

علی آبچوری تاکنون نیز یکی از بهترین نوازندگان این ساز است و تا پیش از مرگ حسین ببی (یکی از دایره نوازان) با وی نزدیک به پنجاه سال کار هنری داشتند.