آیین زار

آیین زار ؛
بادها در سه گروه کلی نوبان، زار ومشایخ جای دارند. از میان این سه گروه، مشایخ و نوبان که بادهای مسلمان هستند، کم خطرتر هستند.
زار بادی نامسلمان و در عین حال گسترده‌ترین و خطرناکترین آنهاست. زارها بیش از هفتاد نوع هستند و پس از نفوذ درکالبد مبتلایان، بیماریهای مختلفی ایجاد می‌کنند.

” وقتی بابا و مامای زار، احتمال بدهند که شخصی مبتلا به یکی از زارها شده … برای بیرون کردن جن، شخص مبتلا را میخوابانند، انگشتان شست پاهایش را با موی بز به هم می بندند.

مقداری روغن ماهی هم زیر دماغ مبتلای زارکشیده و چند رشته موی پر هم آتش زده، زیر بینی وی می‌گیرند و بعد بابا با خیزران جن را تهدید می‌کند که از بدن وی خارج شود و با ضربه‌هایی که به تن بیمار می‌زند ،جن با جیغ و داد و ناراجتی زیاد، مرکبش را رها کرده و فرار می کند.

آیین زار – قسمت دوم

اعتبار مقام هر بابا یا ماما، به تعداد خون هایی که خورده است، بستگی دارد. مثلا می گویند فلان بابا، سه خون خورده است و بهمان ماما پنج خون ...
آیین زار

آیین زار – قسمت اول

مراسم آيينی ديگری كه با انواع حركات موزون و رقص ها همراه است، مراسمی است كه با نام های مخلتف زار، نوبان ، مشايخ و ... البته با تفاوت هايی نسبت به هم، در سراسر مناطق جنوب و جنوب شرقی ايران رواج دارد.