بازار رشت

بازار رشت

سمفونیِ رشت - بازارِ رشت

سمفونیِ رشت – بازارِ رشت

در بازار رشت ارتباط بین خریدار و فروشنده در بستری از موسیقی شکل می‌گیرد. این رسم که در چند دهۀی گذشته فروشندگان برای فروش کالاهای خود از آواز و شعرهای بداهه استفاده می‌کردند (جارآوا) این روزها در حال کمرنگ شدن است و در برخی مناطق نیز به کلی منسوخ شده...