ذکر خنجر

ذکر خنجر ؛

ذِکرِ خَنجَر نوعی آیین نمایش هنریِ رایج در قالب رقص در میان ترکمن‌هاست. این رقص که به‌طور دسته‌جمعی و با لباس محلی و خنجر بر کمر صورت می‌گیرد، حالتی ذکرگونه دارد و برداشتی است عارفانه از حالت و جذبهٔ صوفیان.

پیشینهٔ اجرای مراسم رقص خنجر به حدود سه قرن پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد.

پُرخوانی

مراسم پُرخوانی – ترکمن‌صحرا

طایفه‌هایی از قوم ترکمن (اُغُز) که هزاران سال پیش هنگام زیستن در کناره‌های رود سیحون در ماوراءالنهر به دست ایرانِ سامانی مسلمان شده بودند ششصد سال بعد در منطقه‌ای ساکن شدند که امروز ترکمن‌صجرا و ترکمنستان نامیده می‌شود. ترکمن‌صحرا در استان‌های گلستان و خراسان شمالی واقع شده و از...
برچسب