محمد رحیم خوشنواز

محمد رحیم خوشنواز ؛

در سال 1324 خورشیدی در محل مهمندهای شهر قدیم هرات پا به عرصه هستی نهاده، او موسیقی را نزد پدرش استاد امیر جان آموخت و مدتی هم نزد استاد محمد عرب، رباب نواز معروف کشور شاگردی کرد.

وی غیر از رباب نوازی به ساختن رباب، نواختن دلربا ، تنپوره، دو تار و چهار تار هم تبحر داشت.

محمد رحیم خوشنواز برای مردم آهنگ های فولکلوریک خراسانی را با سازواره رباب می نوازد.

محمد رحیم خوشنواز علاوه بر آهنگ های محلی، راگ های چند گانه موسیقی شرقی و نغمه های کلاسیک را نیز با ساز واره ی رباب خوب می نوازد.

گذر خرابات

گذری بر کوچه خرابات – صدایِ موسیقی در افغانستان

در گذشته‌ها زمانی‌که رهگذری از «گذر خرابات» عبور می‌کرد، ناخودآگاه در مسیر گذرش، چندین بار توقف می‌کرد و به صدای رُباب و طبله که از خانه‌ها بیرون می‌شد، گوش می‌داد. اکنون این گذر حال و هوای گذشته را ندارد و در حالت بسیار بد به سر می‌برد. اما هنوز...