موسیقی قومی

موسیقی قومی ؛

موسیقی قومی با بسط تعاریف قبلی این رشته به منزله بررسی «موسیقی غیرغربی»، «موسیقی قومی» یا «موسیقی جهانی»، مطالعه انسان شناختی موسیقی به مثابه یک پدیده خاص فرهنگی و جنبه ای جهانشمول از رفتار اجتماعی انسان.

موسیقی قومی از طریق بررسی های اواخر قرن 19 درباره گام های نامتعارف یا بیگانه آسیایی در اروپا و بررسی های مربوط به موسیقی سرخپوستان امریکایی در امریکا پدید آمد.

غلامعلی پورعطایی

به یادِ غلامعلی پورعطایی

در این مجموعه قطعاتی مانند یار، دوبیتی و نوایی را با دوتارزنی و آواز استاد غلامعلی پورعطایی می‌شنوید. بخش‌هایی از صحبت‌های او پیرامون فعالیت‌های هنری‌اش نیز در این پادکست گنجانده شده است. به یادِ روان‌شاد استاد غلامعلی پورعطایی | مدت زمان: ۱۰ دقیقه | حجم: ۹ مگابایت