موسیقی مقامی

موسیقی مقامی ؛

موسیقی مقامی ؛ برداشتی كه امروزه از مفهوم مقامی در مقابل رديفی يا دستگاهی انجام می شود، احتمالاً بر اين ديدگاه استوار بوده است كه مفهوم مقامی دارای ريشة قابل توجهی در ايران بوده است.

اصلاح كنندگان مفهوم موسيقی مقامی ظاهراً آن را در مقابل موسيقی رديفی (دستگاهی) به كار می برند.

احتمالاً در ذهن ایشان موسیقی مقامی عبارت است از نوعی از موسیقی رایج در ایران قدیم بوده است كه مشمول تغییر سیستم مقامی به دستگاهی نشده است.

البته باید گفت برخی از گوشه های دستگاه های موسیقی با بعضی از مقامات در پاره ای از نقاط مختلف كشور مشترك بوده و از لحاظ اسم و در خیلی موارد اجرا نیز با هم یكی می باشند.

منتها در موسیقی دستگاهی به شكل ویرایش شده و كتابی تر در آمده اما چه بسا در موسیقی مقامی اغلب بر همان پایه شفاهی استوار مانده است كه هم در موسیقی قدیم و هم در موسیقی جدید به چشم می خورد، مانند مقام راست، مقام عشاق، زنگ شتر/ زنگوله ـ له/ گرایلی و غیره یا حتی بعضی مقامها در ارائه حالات و ظرایف با یكدیگر تفاوت هایی به لحاظ اجرایی دارند.

ناگفته نماند كه بخش هایی از موسیقی تركیه، عراق و بعضی از كشورهای همسایه ایران به شكل مقامی می باشد، كه مقامات مربوط به فرهنگ موسیقی خود را حفظ كرده و سینه به سینه منتقل حالات موسیقی در بعضی مناطق:

مازندران شور ، دشتی كردستان شور ،  دشتی و همایون

فارس دشتی، خراسان دشتی و شور

لرستان، دستگاه ماهور بختیاری ، قشقایی دشتی و شور

موسیقی مقامی سیستان و بلوچستان (فصل اول)

موسیقی در بلوچستان بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بلوچ است . از تولد تا مرگ، از اندوه تا شادی و درمان بیماری های جسمی و روانی و ...نفوذ و تاثیر متقابل فرهنگهای بلوچی و هندی باعث شده است که طی چند قرن اخیر موسیقی بلوچی ازتاثیرات موسیقی هندی دور...
برچسب