پرخوانی

پرخوانی
مراسم پُرخوانی معمولاً در یکی از روزهای خوش یُمن، مخصوصاً شب‌های جمعه، برگزار می‌شد.

پس از نماز مغرب، یاران پرخوان بیمار را یاهو یاهو گویان درحالی که کتفش را بسته بودند، به اتاق مخصوص می‌یردند  و در کنار اجاقی پُر از آتش می‌نشاندند.

پُرخوانی

مراسم پُرخوانی – ترکمن‌صحرا

طایفه‌هایی از قوم ترکمن (اُغُز) که هزاران سال پیش هنگام زیستن در کناره‌های رود سیحون در ماوراءالنهر به دست ایرانِ سامانی مسلمان شده بودند ششصد سال بعد در منطقه‌ای ساکن شدند که امروز ترکمن‌صجرا و ترکمنستان نامیده می‌شود. ترکمن‌صحرا در استان‌های گلستان و خراسان شمالی واقع شده و از...
برچسب