خدر عزیززاده

خدر عزیززاده

ناخدا خدر عزیززاده از پیشکسوتان موسیقی و رقص‌های آیینی بوشهر است. ساز تخصصی ناخدا خدر فلوت است که در مراسم خیام‌خوانی علاوه بر آواز و رقص فلوت نیز می‌نوازد.