قوم پوکوت

قوم پوکوت

قوم پوکوت؛ بارزترین عنصر تداعی کننده هنر و فرهنگ پوکوت ها آرایش و تزئینات خاص بدن و صورت آنهاست.المان هایی مانند تسبیح های چوبی و سنگی،سبک های پیچیده بافتن مو از جمله ابزارهای تزئینی هستند که در میان پوکوت ها بیشتر از هرچیز دیگری به چشم می خورد.کلاه گیس هایی که مردان می پوشند نیز مبین سن و جایگاه آنهاست.

قوم پوکوت ؛
بارزترین عنصر تداعی کننده هنر و فرهنگ پوکوت ها آرایش و تزئینات خاص بدن و صورت آنهاست.

المان هایی مانند تسبیح های چوبی و سنگی،سبک های پیچیده بافتن مو از جمله ابزارهای تزئینی هستند که در میان پوکوت ها بیشتر از هرچیز دیگری به چشم می خورد.کلاه گیس هایی که مردان می پوشند نیز مبین سن و جایگاه آنهاست.

 

پوکوت ها را بیشتر بشناسید ...