موسیقی کار

موسیقی کار ؛

موسیقی کار زمانی شکل می‌گیرد که فردی مشغول انجام کاری است. این نوع موسیقی اگر چه خلق‌الساعه است، ولی پشتوانه آن گذشته کهنی است که تاریخ بشر را پشت سر خود دارد.

ذات موسیقی کار میل به زندگی، حیات و حرکت است.

موسیقی کار در نواحی مختلف کشور براساس نوع ابزار کار گاهی تغییر می‌کند. مثلا در موسیقی آواهای کار استان لرستان برزگری، خرمنکوبی (گاهوله)، شیردوشی (گادوشی)، مشک زنی و برنج‌کوبی خواننده وقتی که ابزار کار را به دست می‌گیرد، ناخودآگاه حس موسیقایی او شکل می‌گیرد و آواهای کار خاص خود را می‌خواند.

برزگران بختیاری

آوازهای برزگران بختیاری

آوازهای برزگران بختیاری؛ آوازهایی است که مضامین حزن انگیز و عاشقانه دارد و برزگران (کشاورزان) به هنگام کار بر روی زمین و درو کردن گندم می‌خوانند. پیر و جوان داس‌های خود را برداشته و آوازهای زیر را که نمونه ای از آوازهای هنگام درو است می‌خوانند: میره مات بنگ...
نِی‌مه خوانی

موسیقیِ رقص‌هایِ بوشهری و آوازهایِ دریانوردان (نِی‌مه خوانی)

نِی‌مه خوانی (آوازهای دریانوردان هنگام کار بر رویِ لِنج)؛ نِیمه‌خوانی گونه‌ای از کارآوا‌هاست که معمولاً در میان جاشوان و دریانوردان بوشهری رواج دارد. آواز نی‌مه، یک تکخوان دارد و بقیه افراد، در جواب او با «هله مالی» یا «هله» همراهی‌اش می کنند. آن زمان که لنج‌ها و کشتی های بادبانی مسیرهایِ طولانی زنگبار...
موسیقی زنان تالش

موسیقی زنان تالش

موسیقی زنان تالش در مزارع، شامل قطعات آوازی‌ای است که توسط زنان خوانده می‌شود. این آوازها غالباً در مرحله‌ی نشاء، که مرحله‌ی اول از مراحل سه‌گانه‌ی نشاء، وجین و دروست، بطور دسته‌جمعی و به زبان تالشی خوانده می‌شوند. خواندن این آوازها همراه کارِ سخت مزرعه، در گرمای شرجی جلگه،...