عاشیق یوسف اوهانس

عاشیق یوسف اوهانس

عاشیق یوسف اوهانس سال ۱۳۰۶ به دنیا آمد. این هنرمند از اقلیت‌های آشوری است.

عاشیق یوسف اوهانس سال ۱۳۰۶ به دنیا آمد. این هنرمند از اقلیت‌های آشوری است.