آواز زنان قشقایی

آوازهای زنان قشقایی

آوازهای زنان قشقایی ؛ بانو آفتاب یکی از بلندترین فریادهای بدنه‌ی موسیقی زنان ایلاتی است. صدای او جزو ماندگارترین آواهای ایل قشقایی است. علیرغم استعداد بی‌نظیر او در آوازخوانی و تبحرش در فنون آوازی همچنان فریادش به مانند عصر خودش، آرام و مهجور مانده است. این آواز را با نوازندگی سه‌تار هادی نکیسا می‌شنوید.

آثار مرتبط

آواها و نواهای منتخب …