آیین بیل گردانی

موسیقی آیین بیل‌گردانی

آیین بیل گردانی
هر ساله کشاورزان با اجرای مراسم بیل‌گردانی خود را برای لای‌روبی رود قمرود و آغاز فعالیت‌های کشاورزی و کشت بهاره  آماده می‌کنند. جشن بیل‌گردانی نمادی برای تشکر از الهه آب بوده و ریشه در فرهنگ آب و آبیاری مردم این منطقه دارد و به اعتقاد مردم منطقه نیم‌ور این آیین، به برکت و زیادی آب در فصل بهار کمک می‌کند. مردم نیم‌ور برای حفظ این رسم هرسال (آخرین جمعه فروردین) در مواقعی که مسیر جوی‌های آب توسط گل و لای و یا رشد گیاهان و علف‌های هرز در ماه اسفند و اوایل فصل بهار مسدود می‌شده و آبرسانی به مزارع این شهر به کندی انجام می‌گرفته، با اعلام بزرگان شهر، با مشارکت یکدیگر به پاکسازی حریم جوی می‌پردازند. پس ازلای‌روبی جوی‌های آب، بیل‌گردانان به نوبت، هفت بیل مخصوص که به تعبیری برای اسبار باغ‌های انگور به کار می‌رفته است را در دو دسته چهار و سه تایی به یکدیگر بسته و بیل گردانان این بیل ها را در دو جهت مخالف به صورت ضربدری بالای سر می‌چرخانند. این جشن چندین روز طول می‌کشد، و قبل از شروع مراسم بیل گردانی، لایروبان همراه با بیل‌هایخود مراسم رژه را تا محل برگزاری جشن که بر روی سکویی مخصوص در مرکز شهر نیم‌ور است، انجام می‌دهند.

آثار مرتبط

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

آواها و نواهای منتخب …