قربانعلی قاسمی

ترانه بختیاری-دِی بَلال

قربانعلی قاسمی مشهور به سید قربان متولد باباحیدر، از توابع فارسان و نزدیک ده چشمه است. سید قربان نابیناست و در اجرای ترانه های بختیاری و واسونک های شیرازی مهارت زیادی دارد. او این ترانه ها را از همسرش “خورشید” (متوفی) که او نیز نابینا و دایره نوازی ماهر بود فرا گرفته است. خورشید به محافل عروسی می رفت و گاهی سید قربان را همراه خود به محافل زنانه می برد. سید قربان با تسلطی که به ریتم های دهل و دایره نوازی بختیاری دارد با بزرگترین مقام دانان کرنا و سرنا نظیر علی خان حسنی و کاکاخان حسنی و … در محافل عروسی نواخته است. صدای او گرم، سوزناک و گرفته است که خصلت عمومی آوازخوانان بختیاری است. بسیاری از ترانه هایی که او بخاطر دارد امروز فراموش شده یا آهنگ آنها تغییر یافته اند. در اجرای سید قریان لحن اصیل و قدیمی موسیقی بختیاری مشهود است. این نمونه از اصیل ترین اجراهای ترانه دِی بَلال است که سید قربان می خواند.

ضبط از منصوره ثابت زاده

آثار مرتبط

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

آواها و نواهای منتخب …